Dne 11. listopadu 2021 oslavila sté narozeniny paní Marie Vačkářová. Popřáli jsme jí hodně zdraví, spokojenosti a předali kytičku, ze které měla velikou radost.

Součástí gratulace bylo předání dárkového koše, květiny a osobního blahopřání od pana Ing. Jiřího Svobody, primátora Statutárního města České Budějovice.