Dne 22. července 2022 oslavila 100. narozeniny paní Anna Kroupová. Paní ředitelka společně s ostatními kolegy popřála oslavenkyni hodně zdraví, spokojenosti a předala kytičku. Na odpoledne jsme připravili na přání rodiny pohoštění na oslavu s blízkými. Ke gratulaci se přidal i  pan primátor Ing. Jiří Svoboda z MM Č. B., který nechal zaslat krásnou kytici s dárkovým košem.