Dětský folklórní soubor Bárováček, který  pracuje při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, přišel vánočně naladit naše klienty. Vystupujícími byly mladší i starší děti, které během svého vystoupení tančily i recitovaly. Doprovázel je pan učitel na klávesy i další žák, který hrál na klarinet.  Naším obdivem byly tradiční kroje, v kterých děti vystupovaly. V závěru rozdaly děti našim klientům pozornost ve formě ručně vyrobeného andílka, fotografie Bárováčka a leporela. Úsměvy na tvářích klientů značily upřímnou radost z krásného vystoupení.