Dne 21. prosince 2020 k nám přišla velmi milá slečna Michaela Uhlířová, která je naší dlouhodobou dobrovolnicí.

Přivezla krásné vánoční balíčky pro naše uživatele, čímž nám všem udělala velikou radost. Svou nezištnou činností podporuje naše zařízení již třetím rokem a my si této spolupráce moc vážíme.