Ve středu dne 30. 9. 2020 nám předali zástupci Základní školy a Mateřské školy, Vl. Rady 1, České Budějovice přáníčka od dětí, která sami vytvořily, aby potěšily naše uživatele a popřáli jim tak ke Dni seniorů.

Jelikož nejsou v našem domově nyní povoleny návštěvy, přáníčka převzali zástupci uživatelů venku. Ostatním uživatelům byla postupně předána zaměstnanci přímo v zařízení a z mile překvapených tváří bylo patrné, že přání dětí udělat radost a vykouzlit úsměv ve tváři byla naplněna. Někteří senioři byli dokonce i k slzám dojati.

Moc děkujeme všem dětem a jejich učitelům, kteří se podíleli na tomto skvělém nápadu. My jim zato posíláme slova díků a několik fotografií.