Během měsíce října, listopadu a prosince jsme díky dobrovolnickému centru ADRA České Budějovice měli možnost zajistit pomoc od dobrovolníků.

Tito lidé se v našem zařízení podíleli na zajištění pomocných prací. Nebyla to vůbec jednoduchá práce a zároveň s sebou přinášela celou řadu rizik.

I přesto se našli úžasní lidé, kteří neváhali a nabídli svou pomoc ve svém volném čase.

My všichni si toho nesmírně vážíme a rádi bychom všem touto cestou poděkovali za obětavost a vstřícnost.