Důležité informace

Povinnost roušek od 21. října 2020

 • Mimořádným opatřením ze dne 19. října 2020 Ministerstvo zdravotnictví zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest mimo bydliště nebo místo ubytování.

  Více informací naleznete v příloze MZ.

MZ Mimořádné opatření

 

Zákaz vycházení

 • Usnesením vlády ČR ze dne 12. října vláda nařizuje zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení.

Usnesení vlády ČR č. 1029

 

Usnesení vlády ČR č. 998

 • S účinností ode dne 9. října do 25. října vláda zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě návštěvy uživatelů.

Na základě tohoto usnesení žádáme rodiny a blízké osoby našich klientů, aby s nimi omezili společná setkávání i mimo budovu.

Usnesení vlády ČR č. 998

 

Návštěvy od 5. října 2020

 • Návštěvy mohou probíhat pouze ve venkovních prostorech. Budova je i nadále pro návštěvy uzavřena. Personál již nebude zajišťovat přemístění uživatelů do venkovních prostorů. Balíčky je stále možné předávat na recepci.

 

Návštěvy od 22. září 2020

 • Návštěvy mohou probíhat pouze ve venkovních prostorech. Budova je pro návštěvy stále uzavřena. Po předchozí vzájemné domluvě s personálem lze zajistit přemístění uživatelů (pokud to aktuální stav dovolí) do vstupních prostorů. Balíčky je možné předávat na recepci.

 

Zrušena karanténa od 22. září 2020

 • Všechna karanténní opatření se ukončují dne 22. 9. 2020

 

Karanténa – zákaz návštěv od 11. září 2020

 • Zařízení DpS Hvízdal je uzavřeno z důvodu karantény. Balíčky dočasně nepřebíráme.

 

Návštěvy od 7. září 2020

 • Od pondělí 7. září jsou návštěvy v zařízení možné pouze v době od 09. 00 do 11. 00 a od 13. 00 do 17. 00 hodin.

 

Návštěvy od 1. července 2020

 • Od 1. července již není omezena doba návštěv. I nadále platí dodržování všech preventivních a hygienických opatření.

 

Zrušen zákaz návštěv

 • Od 25. května bude možnost návštěv uživatelů pobytových služeb za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

 

Donáška balíčků

 • Od 18. května 2020 bude obnovena donáška balíčků pro uživatele do zařízení. S hygienických důvodů dojde k předání až následující den.

 

Solidarita v období nouzového stavu

 • V období nouzového stavu a s ním spojené uzavření našeho zařízení se na nás obracela s pomocí řada organizací, firem i jednotlivců. Věnovala nám celou řadu ochranných pomůcek a za to vše bychom jim všem chtěli poděkovat. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že se našlo tolik dobrých lidí, kterým záleželo na pomoci a podpoře našich seniorů. Vlna solidarity byla opravdu překvapivá.

 

Poděkování

 • Domov pro seniory Hvízdal děkuje pedagogům Střední školy obchodní v Českých Budějovicích, žákům a jejich rodičům za poskytnutí látkových roušek pro uživatele a personál Domova pro seniory Hvízdal.

 

Obrázky od dětí

 • Prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice jsme mohli našich uživatelům předat cca 50 obrázků, které jim pro potěšení namalovali děti. V této nelehké době, kdy musí žít odděleni z důvodu ochrany svého zdraví od venkovního světa je každá aktivita vítána. Však také radost z obrázků byla veliká, dokonce jeden z uživatelů nedal jinak a prostřednictvím paní ředitelky poslal jednomu z dětí bonbóny. Děkujeme dětem i Dobrovolnickému centru ADRA, že na naše uživatele nezapomínají.

 

Technika pomáhá

 • Karanténa je zvlášť náročná pro naše uživatele, kteří jsou odloučeni především od svých nejbližších. Proto jsme opatřili několik tabletů, jejichž prostřednictvím spojujeme online naše uživatele s jejich blízkými. A tak mohla například jedna z našich uživatelek poprvé spatřit svého pravnoučka a pozdravit se s rodinou.

 

Poděkování

 • Domov pro seniory Hvízdal děkujeme Magistrátu města české Budějovice, Jihočeskému kraji, dobrovolnickému centra Adra, panu MUDr. Martinu Kubovi a všem dárcům za zajištění roušek a jiného potřebného materiálu pro zajištění bezpečnosti našich uživatelů i zaměstnanců. Rovněž děkujeme všem, kteří nám nabízejí i jinou formu pomoci.

 

Zákaz návštěv od 4. března 2020

 • Na základě doporučení zřizovatele bude z důvodu prevence nákazy koronavirem uzavřen Domov pro seniory zařízení pro veřejnost.
 • Vedení zařízení může v mimořádných případech povolit návštěvy.