Důležité informace

Informace č. 83
Přidáno 22. 06. 2023
Stále platná
Otevření hlavního vchodu do DpS Hvízdal od 22. června 2023
 • Od 22. června 2023 je opět možné používat hlavní vchod do zařízení bez omezení.
Informace č. 82
Přidáno 14. 06. 2023
Uzavření hlavního vchodu do DpS Hvízdal od 19. června 2023
 • Z důvodu úpravy povrchu před hlavním vchodem bude zcela uzavřen hlavní vchod do zařízení, a to od 19. června 2023 do odvolání. Zaměstnanci, klienti i návštěvy budou využívat zadní vchod do zařízení, kde je potřeba zazvonit.

Informace č. 81
Přidáno 05. 06. 2023
Návštěvy na 3. patře od 6. června 2023
 • Od 6. června 2023 jsou návštěvy na stanici 3E bez omezení.
Informace č. 80
Přidáno 09. 05. 2023
Návštěvy na 3. patře od 9. května 2023
 • Od 9. května 2023 je nutné při návštěvě na stanici 3E použít jednorázový plášť a rukavice, a to důvodu výskytu onemocnění svrabu. Tyto pomůcky bude vydávat pracovník recepce.
Informace č. 79
Přidáno 19. 12. 2022
Ukončení opravy podlahy v zařízení DpS Hvízdal

Dne 18. prosince 2022 byla ukončena oprava podlahy na 6. patře. Všem, kterých se tato oprava přímo dotýkala, děkujeme za pochopení a trpělivost.

Informace č. 78
Přidáno 19. 12. 2022
Oprava podlahy v zařízení DpS Hvízdal

Ve dnech 5.-18.12.2022 proběhne oprava podlahy na 6. patře. Provoz na tomto oddělení bude omezen. V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Jaroslava Plášila, vedoucího sociálního úseku (602 527 650).

Informace č. 77
Přidáno 01. 11. 2022
Zpřístupnění hlavního vchodu do zařízení
 • Od středy 2. 11. 2022 bude pro pěší opět zpřístupněn hlavní vchod do zařízení včetně nájezdu pro vozíčkáře a přilehlých cest.
 • Uzavírka nadále platí na části hlavního chodníku od příjezdu z Husovy třídy (sanitní vozy a pěší) z důvodu pokračování výstavby rozšířené pergoly.
Informace č. 76
Přidáno 21. 09. 2022
Uzavření hlavního vchodu do zařízení (Aktualizováno 6. října 2022)
 • Z důvodu většího množství stavebních prací a zajištění bezpečnosti bude zcela uzavřen hlavní vchod do zařízení, a to od 22. 9. 2022 do ODVOLÁNÍ. Zaměstnanci, klienti i návštěvy budou využívat zadní vchod do zařízení, kde je potřeba zazvonit.
Informace č. 75
Přidáno 07. 09. 2022
Uzavření vjezdu pro sanity a chodníku pro pěší do zařízení DPS Hvízdal z důvodu rekonstrukce pergoly
 • Od pondělí dne 12. 09. 2022 bude uzavřen hlavní chodník vedoucí k zařízení DpS Hvízdal.
 • Vstup bude umožněn po přilehlých chodnících předním i zadním vstupem do budovy.
 • Zároveň nebude možné využít vjezd pro sanity z hlavní silnice k přednímu vstupu do budovy.
 • Sanitní vozy budou muset využít příjezdu k zadnímu vchodu do budovy.
 • Dojde také k uzavření části pergoly, kde budou probíhat stavební práce.
 • Žádáme všechny, aby dodržovali všechna omezení.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy.
Mgr. Simona Žigová, ředitelka DpS Hvízdal
Mapa příjezdu k zadnímu vchodu do zařízení

Informace č. 74
Přidáno 17. 08. 2022
Používání ochranných prostředků dýchacích cest od 18. srpna 2022
 • Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje nebude od 18. srpna 2022 vyžadováno povinné používání respirátorů u návštěv klientů v zařízení DpS Hvízdal.
Informace č. 73
Přidáno 11. 08. 2022
Používání ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory FFP2)
 • Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje bude od 11. srpna 2022 vyžadováno používání respirátorů u návštěv klientů v zařízení DpS Hvízdal.
Informace č. 72
Přidáno 22. 07. 2022
Doporučení Krajské hygienické stanice
 • Podle stanoviska Krajské hygienické stanice České Budějovice doporučujeme návštěvám u klientů, aby používaly ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory FFP2) s platností od 21. července 2022.
Informace č. 71
Přidáno 05. 05. 2022
Návštěvy uživatelů od 5. května 2022
 • Od 5. května 2022 návštěva již není povinna v zařízení používat respirátor.
Informace č. 70
Přidáno 04. 05. 2022
Zrušen zákaz návštěv na 2. patře od 5. května 2022
 • Od 5. května 2022 je zrušen zákaz návštěv na 2. patře.
Informace č. 69
Přidáno 29. 04. 2022
Zákaz návštěv na 2. patře od 29. dubna 2022
 • Na základě doporučení lékaře bude z preventivních důvodů na celém 2. patře do 4. května 2022 zákaz návštěv.
Informace č. 68
Přidáno 14. 03. 2022
Změna návštěvní doby od 15. března 2022
 • Od úterý 15. března 2022 budou v zařízení DpS Hvízdal umožněny návštěvy od pondělí do neděle v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin.
Informace č. 67
Přidáno 13. 03. 2022
Zrušení mimořádných opatření od 14. března 2022
 • zrušení povinnosti testování klientů a zaměstnanců;
 • zrušení prokazování bezinfekčnosti.
 • Návštěva je i nadále povinna v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.).
 • Návštěvní dny: pondělí, středa, sobota.

Zrušení mimořádných opatření

Informace č. 66
Přidáno 25. 02. 2022
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 28. února 2022
 • Od 28. února 2022 může na návštěvu uživatelů pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která absolvovala nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.)
 • Návštěvní dny: pondělí, středa, sobota.

MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření

Informace č. 65
Přidáno 25. 02. 2022
Zrušen zákaz návštěv na 6. patře od 28. února 2022
 • Od 28. února 2022 je zrušen zákaz návštěv na 6. patře. Návštěvy budou probíhat v omezeném režimu podle platných pravidel pro celé zařízení.
Informace č. 64
Přidáno 18. 02. 2022
Zákaz návštěv na 6. patře od 19. února 2022
 • Z důvodu výskytu onemocnění covid-19 bude na celém 6. patře až do odvolání zákaz návštěv.
Informace č. 63
Přidáno 09. 02. 2022
Zákaz návštěv na 6. patře od 9. února 2022
 • Z důvodu výskytu onemocnění covid-19 na oddělení se zvláštním režimem bude v této části 6. patra až do odvolání zákaz návštěv.
Informace č. 62
Přidáno 07. 01. 2022
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 10. ledna 2022
 • Od 10. ledna 2022 může na návštěvu uživatelů pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která absolvovala nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.)
 • Návštěvní dny: pondělí, středa, sobota, a to od 14:00 do 17:00 hodin.
 • K jednomu uživateli mohou pouze dvě osoby/den.
 • Výjimku návštěv uděluje ředitelka.

MZ mimořádné opatření

Informace č. 61
Přidáno 23. 11. 2021
Uzavření předního vstupu do zařízení z důvodu rekonstrukce podlahy ve vstupní hale
 • Od soboty dne 27. 11. 2021 bude uzavřen přední vchod do budovy našeho zařízení DpS Hvízdal.
 • Vstup bude umožněn pouze označeným zadním vchodem, kde budou muset osoby zazvonit pro otevření budovy.
 • Recepce bude přesunuta do místnosti č. 40 nedaleko od zadního vstupu viz ukazatele.
 • Všechny návštěvy se musí hlásit při příchodu na recepci a dodržovat aktuální mimořádná opatření MZ.
 • Do prostoru haly nebude umožněn po celou dobu vstup.
 • Kantýna bude uzavřena.
 • Automat na kávu nebude též v provozu.
 • Rekonstrukce bude trvat cca 2 týdny do 12. 12. 2021.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné provozní problémy.

Mgr. Simona Žigová, ředitelka DpS Hvízdal

Mapa příjezdu k zadnímu vchodu do zařízení

Informace č. 60
Přidáno 21. 11. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 22. listopadu 2021
 • Od 22. listopadu 2021 může na návštěvu uživatelů pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která absolvovala nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.)
 • Návštěvy jsou možné každý den, a to od 13:00 do 17:00 hodin, pouze s přihlédnutím k aktuálním nařízením MZ ČR (viz výše).
 • Výjimku návštěv uděluje ředitelka.

MZ mimořádné opatření

Informace č. 59
Přidáno 18. 11. 2021
Zrušen zákaz návštěv na 2. patře od 19. listopadu 2021

Od 19. listopadu 2021 je zrušen zákaz návštěv na 2. patře. Návštěvy budou probíhat v omezeném režimu podle platných pravidel pro celé zařízení.

Informace č. 58
Přidáno 15. 11. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 15. listopadu 2021
 • Od 15. listopadu 2021 může na návštěvu pouze osoba, která absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která absolvovala nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad, nebo
 • osoba, která na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.); rovněž nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • Návštěvy jsou možné každý den, a to od 13:00 do 17:00 hodin, pouze s přihlédnutím k aktuálním nařízením MZ ČR (viz výše).
 • Výjimku návštěv uděluje ředitelka.

MZ mimořádné opatření

Informace č. 57
Přidáno 03. 11. 2021
Zákaz návštěv na 2. patře od 4. listopadu 2021

Z důvodu nárůstu respiračních onemocnění a na doporučení praktického lékaře budou od 4. listopadu 2021 zakázány návštěvy na 2. patře.

Informace č. 56
Přidáno 01. 11. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 1. listopadu 2021
 • Od 1. listopadu 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které absolvovaly nejdéle před 24 hodinami před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní; od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době maximálně 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.).
 • Návštěvy jsou možné každý den, a to od 13:00 do 17:00 hodin.
 • Výjimku návštěv uděluje ředitelka.
Informace č. 55
Přidáno 27. 10. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 28. října 2021

Od 28. října 2021 budou návštěvy možné každý den, a to od 13:00 do 17:00 hodin, pouze s přihlédnutím k aktuálním nařízením MZ ČR.

Informace č. 54
Přidáno 25. 10. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 27. října 2021

Od 27. října 2021 budou návštěvy možné každý den, a to od 10:00 do 14:00 hodin, pouze s přihlédnutím k aktuálním nařízením MZ ČR.

Informace č. 53
Přidáno 31. 08. 2021
Povinnost pravidelného testování u klientů a zaměstnanců (Aktualizováno 17. ledna 2022)
 • Na základě mimořádného opatření ze dne 30. srpna 2021 Ministerstva zdravotnictví musí všichni poskytovatelé sociálních služeb v DOZP, DpS, DZR a v odlehčovacích službách v pobytové formě provést s frekvencí jedenkrát za 7 dní preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) u klientů a zaměstnanců. Výjimky pro testování jsou uvedeny v přílohách.

MZ mimořádné opatření – Testování klientů
MZ mimořádné opatření – Testování zaměstnanců

Informace č. 52
Přidáno 30. 06. 2021
Zrušení povinnosti pravidelného testování zaměstnanců a klientů
 • Od 1. července 2021 se ruší povinnost pravidelného testování zaměstnanců a klientů.

MZ zrušení mimořádných opatření

Informace č. 51
Přidáno 08. 06. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 8. června 2021 (Aktualizováno 9. července 2021)
 • Od 8. června 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které absolvovaly nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní; od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době maximálně 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.).
 • Testování návštěv na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 bude probíhat v našem zařízení každé pondělí od 8 do 10 hodin a každý čtvrtek od 13 do 15 hodin (zájemci se nahlásí nejpozději den předem na recepci).
 • Návštěvy jsou možné každý den bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálním nařízením MZ ČR (viz výše).

MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření

Informace č. 50
Přidáno 23. 05. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 24. května 2021
 • Od 24. května 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka; od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka; od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době maximálně 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvy budou možné každý den, a to od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli mohou nejvýše dvě osoby/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.).
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření

Informace č. 49
Přidáno 16. 05. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 17. května 2021
 • Od 17. května 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, sobota, a to od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli mohou pouze dvě osoby/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

MZ mimořádné opatření

Informace č. 48
Přidáno 14. 05. 2021
Zrušení omezení vycházek od 12. května 2021
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo dne 12. května 2021, a to s okamžitou účinností, mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (ZDE), kterým se stanovily podmínky pro vycházky uživatelů pobytových sociálních služeb.
 • Uživatelé již mohou chodit na vycházky bez omezení.

MZ zrušení mimořádných opatření

Informace č. 47
Přidáno 30. 04. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 1. května 2021
 • Od 12. dubna 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, sobota, a to od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli mohou pouze dvě osoby/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

MZ mimořádné opatření

Informace č. 46
Přidáno 11. 04. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 12. dubna 2021
 • Od 12. dubna 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, sobota, a to od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli může pouze jedna osoba/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

MZ mimořádné opatření

Informace č. 45
Přidáno 11. 04. 2021
Vycházky uživatelů mimo objekt či areál zařízení od 12. dubna 2021

Podmínky vycházky mimo areál či objekt:

 • vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů
 • nevztahuje se na osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

MZ mimořádné opatření

Informace č. 44
Přidáno 31. 03. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 1. dubna 2021
 • Od 20. března 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, sobota, a to od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli může pouze jedna osoba/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

Usnesení vlády ČR č. 297

Informace č. 43
Přidáno 19. 03. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 20. března 2021
 • Od 20. března 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, a to od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli může pouze jedna osoba/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

Usnesení vlády ČR č. 297

Informace č. 42
Přidáno 19. 03. 2021
Vycházky uživatelů mimo objekt či areál zařízení od 20. března 2021

Podmínky vycházky mimo areál či objekt:

 • vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů
 • nevztahuje se na osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Usnesení vlády ČR č. 296

Informace č. 41
Přidáno 10. 03. 2021
Povinnost pravidelného testování u klientů (Aktualizováno 23. 5. 2021)
 • Na základě mimořádného opatření ze dne 5. března 2021 Ministerstva zdravotnictví musí všichni poskytovatelé sociálních služeb v DOZP, DpS, DZR a v odlehčovacích službách v pobytové formě provést s frekvencí jedenkrát za 5 dní preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u všech klientů s frekvencí 5 dnů. Výjimky pro testování jsou uvedeny v přílohách.

MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření

Informace č. 40
Přidáno 10. 03. 2021
Povinnost pravidelného testování u zaměstnanců (Aktualizováno 23. 5. 2021)
 • Na základě mimořádného opatření ze dne 5. března 2021 Ministerstva zdravotnictví musí všichni poskytovatelé sociálních služeb v DOZP, DpS, DZR a v odlehčovacích službách v pobytové formě provést s frekvencí jedenkrát za 5 dní preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u všech klientů s frekvencí 5 dnů. Výjimky pro testování jsou uvedeny v přílohách.

MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření

Informace č. 39
Přidáno 27. 02. 2021
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 1. března 2021
 • Od 1. března 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, a to od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli může pouze jedna osoba/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.
Informace č. 38
Přidáno 26. 02. 2021
Vycházky uživatelů mimo objekt či areál zařízení od 27. února 2021

Podmínky vycházky mimo areál či objekt:

 • vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů
 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Usnesení vlády ČR č. 202

Informace č. 37
Přidáno 02. 02. 2021
Návštěvy v omezeném režimu od 4. února 2021
 • Od 4. února 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, středa, čtvrtek a sobota, v době od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli může pouze jedna osoba/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.
Informace č. 36
Přidáno 18. 01. 2021
Ukončení karantény na 1. a 5. patře
 • Dne 20. 1. 2021 bude ukončena karanténa na stanicích 1F a 5B.
 • Na 1. patře i nadále zůstávají vyčleněna lůžka pro případné umístění uživatelů s potvrzenou nákazou COVID-19.
Informace č. 35
Přidáno 09. 01. 2021
Karanténa na 1. a 5. patře od 11. 1. 2021
 • Od 11. 1. 2021 je karanténa pouze na stanicích 1F a 5B.
 • Na ostatních stanicích je karanténa zrušena.
Informace č. 34
Přidáno 06. 01. 2021
Karanténa na 5. patře
 • Od 8. 1. 2021 je karanténa i na 5. patře.
Informace č. 33
Přidáno 01. 01. 2021
Karanténa na 1., 2. a 3. patře do 10. 1. 2021
 • Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí bude karanténa na stanicích 1F, 2D a 3E trvat do 10. 1. 2021.
Informace č. 32
Přidáno 26. 12. 2020
Návštěvy od 27. 12. 2020
 • Pravidla pro návštěvy i vycházení klientů mimo zařízení zůstávají beze změny.

Pravidla pro návštěvy viz Usnesení vlády č. 1264

Pravidla pro vycházení klientů mimo zařízení viz Usnesení vlády č. 1370

Informace č. 31
Přidáno 25. 12. 2020
Karanténa na 2. patře do 31. 12. 2020
 • Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí bude karanténa na stanici 2D trvat do 31. 12. 2020.
Informace č. 30
Přidáno 21. 12. 2020
Nové opatření – vycházky klientů
 • Vláda zrušila usnesení č. 1325, které umožňovalo vycházky klientů pobytových služeb, a nahradila ho novým usnesením č. 1370, které je účinné od 22. 12. 2020.
 • Nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin. Po jakémkoli opuštění zařízení má být klient umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin podroben POC testu.

Více informací naleznete v příloze.
Usnesení vlády České republiky

Informace č. 29
Přidáno 20. 12. 2020
Rozšíření návštěv – 25. 12. 2020
 • Dne 25. 12. 2020 budou výjimečně umožněny návštěvy od 13:00 do 16:30 hodin.
 • Ostatní dny budou platit – úterý, středa, čtvrtek, sobota.
Informace č. 28
Přidáno 16. 12. 2020
Karanténa na 2. patře
 • Z důvodu výskytu nemoci covid-19 jsou s platností od 18. 12. 2020 na stanice 2D zakázány návštěvy a odchod uživatelů mimo zařízení.
Informace č. 27
Přidáno 14. 12. 2020
Zrušení zákazu vycházení mimo objekt či areál zařízení

Na základě usnesení vlády č. 1325 se ruší zákaz vycházení z domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.
Usnesení platí od 16. 12. 2020.
Podmínky vycházky mimo areál či objekt:

 • vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19
 • vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin
 • od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů
 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Více informací naleznete v příloze.
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

Informace č. 26
Přidáno 10. 12. 2020
Návštěvy v omezeném režimu od 12. prosince 2020
 • Od 12. prosince mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, středa, čtvrtek a sobota, v době od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli může pouze jedna osoba/den a to na půl hodiny.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.
Informace č. 25
Přidáno 10. 12. 2020
Prodloužení zákazu návštěv
 • Vláda ČR prodloužila svým usnesením č. 1295 ze dne 10. 12. 2020 zákaz návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Prodloužila tak usnesení č. 1264 ze dne 30. 11. 2020.

Více informací naleznete v příloze.
Usnesení vlády České republiky

Informace č. 24
Přidáno 30. 11. 2020
Omezení návštěv v zařízení od 5. prosince 2020
 • Vláda ČR dne 30. 11. 2020 schválila s účinností od 5. 12. 2020 rozšíření výjimek pro návštěvy klientů služeb pobytového typu.
 • Z důvodu potvrzených případů nákazy COVID-19 u klientů, nebudou návštěvy i nadále umožněny. Tato skutečnost byla konzultována s Krajskou hygienickou stanicí, která následně vydala karanténní opatření.
 • V mimořádných případech uděluje výjimku ředitelka.

Usnesení vlády České republiky

Informace č. 23
Přidáno 20. 11. 2020
Ukončení povinného testování klientů
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 20. 11. 2020 mimořádné opatření, které upravuje povinné testování antigenními testy u klientů. Tato povinnost končí dne 3. 12. 2020.
 • V případě, že se objeví příznaky COVID-19 u klientů, budeme zajišťovat další testování pomocí PCR testů ve spolupráci s praktickými lékaři či Krajskou hygienickou stanicí.

Více informací naleznete v příloze MZ.
MZ mimořádné opatření

Informace č. 22
Přidáno 03. 11. 2020
Povinnost pravidelného testování u zaměstnanců a klientů
 • Na základě mimořádných opatření ze dne 2. a 3. listopadu 2020 Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u všech klientů a zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb s frekvencí 5 dnů.Vyšetření se neprovádí u zaměstnanců, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace, která byla nařízení z důvodu COVID-19, neuplynulo více než 90 dnů, a u zaměstnanců, kterým byl v posledních pěti dnech před pravidelným vyšetření proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření

Informace č. 21
Přidáno 27. 10. 2020
Karanténa v Domově pro seniory Hvízdal
 • Na základě potvrzených pozitivních případů nákazy COVID-19 bude domov podléhat karanténním opatřením. Nadále se budeme řídit pokyny pracovníků Krajské hygienické stanice a pokračovat v nastavených pravidlech. U klientů, kde byla zjištěna pozitivita, jsme informovali rodiny, případně opatrovníky a blízké osoby.
Informace č. 20
Přidáno 25. 10. 2020
Testování zaměstnanců na COVID-19
 • Postupně probíhá testování u zaměstnanců na nákazu COVID-19.
Informace č. 19
Přidáno 23. 10. 2020
Prodloužení zákazu návštěv
 • Usnesením vlády ČR č. 1085 ze dne 23. října vláda prodlužuje zákaz návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb.

Usnesení Vlády ČR č. 1085

Informace č. 18
Přidáno 22. 10. 2020
Testování na COVID-19
 • Po domluvě se zřizovatelem a Krajskou hygienickou stanicí České Budějovice bude dne 25. 10. 2020 provedeno testování na COVID-19 u všech uživatelů Domova pro seniory Hvízdal.
Informace č. 17
Přidáno 19. 10. 2020
Povinnost roušek od 21. října 2020
 • Mimořádným opatřením ze dne 19. října 2020 Ministerstvo zdravotnictví zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest mimo bydliště nebo místo ubytování.Více informací naleznete v příloze MZ.

MZ Mimořádné opatření

Informace č. 16
Přidáno 12. 10. 2020
Zákaz vycházení
 • Usnesením vlády ČR ze dne 12. října vláda nařizuje zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení.

Usnesení vlády ČR č. 1029

Informace č. 15
Přidáno 08. 10. 2020
Usnesení vlády ČR č. 998
 • S účinností ode dne 9. října do 25. října vláda zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě návštěvy uživatelů.

Na základě tohoto usnesení žádáme rodiny a blízké osoby našich klientů, aby s nimi omezili společná setkávání i mimo budovu.

Usnesení vlády ČR č. 998

Informace č. 14
Přidáno 04. 10. 2020
Návštěvy od 5. října 2020
 • Návštěvy mohou probíhat pouze ve venkovních prostorech. Budova je i nadále pro návštěvy uzavřena. Personál již nebude zajišťovat přemístění uživatelů do venkovních prostorů. Balíčky je stále možné předávat na recepci.
Informace č. 13
Přidáno 20. 09. 2020
Návštěvy od 22. září 2020
 • Návštěvy mohou probíhat pouze ve venkovních prostorech. Budova je pro návštěvy stále uzavřena. Po předchozí vzájemné domluvě s personálem lze zajistit přemístění uživatelů (pokud to aktuální stav dovolí) do vstupních prostorů. Balíčky je možné předávat na recepci.
Informace č. 12
Přidáno 20. 09. 2020
Zrušena karanténa od 22. září 2020
 • Všechna karanténní opatření se ukončují dne 22. 9. 2020
Informace č. 11
Přidáno 10. 09. 2020
Karanténa – zákaz návštěv od 11. září 2020
 • Zařízení DpS Hvízdal je uzavřeno z důvodu karantény. Balíčky dočasně nepřebíráme.
Informace č. 10
Přidáno 05. 09. 2020
Návštěvy od 7. září 2020
 • Od pondělí 7. září jsou návštěvy v zařízení možné pouze v době od 09. 00 do 11. 00 a od 13. 00 do 17. 00 hodin.
Informace č. 9
Přidáno 30. 06. 2020
Návštěvy od 1. července 2020
 • Od 1. července již není omezena doba návštěv. I nadále platí dodržování všech preventivních a hygienických opatření.
Informace č. 8
Přidáno 24. 05. 2020
Zrušen zákaz návštěv
 • Od 25. května bude možnost návštěv uživatelů pobytových služeb za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Informace č. 7
Přidáno 17. 05. 2020
Donáška balíčků
 • Od 18. května 2020 bude obnovena donáška balíčků pro uživatele do zařízení. S hygienických důvodů dojde k předání až následující den.
Informace č. 6
Přidáno 25. 04. 2020
Solidarita v období nouzového stavu
 • V období nouzového stavu a s ním spojené uzavření našeho zařízení se na nás obracela s pomocí řada organizací, firem i jednotlivců. Věnovala nám celou řadu ochranných pomůcek a za to vše bychom jim všem chtěli poděkovat. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že se našlo tolik dobrých lidí, kterým záleželo na pomoci a podpoře našich seniorů. Vlna solidarity byla opravdu překvapivá.
Informace č. 5
Přidáno 04. 04. 2020
Poděkování
 • Domov pro seniory Hvízdal děkuje pedagogům Střední školy obchodní v Českých Budějovicích, žákům a jejich rodičům za poskytnutí látkových roušek pro uživatele a personál Domova pro seniory Hvízdal.
Informace č. 4
Přidáno 22. 03. 2020
Obrázky od dětí
 • Prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice jsme mohli našich uživatelům předat cca 50 obrázků, které jim pro potěšení namalovali děti. V této nelehké době, kdy musí žít odděleni z důvodu ochrany svého zdraví od venkovního světa je každá aktivita vítána. Však také radost z obrázků byla veliká, dokonce jeden z uživatelů nedal jinak a prostřednictvím paní ředitelky poslal jednomu z dětí bonbóny. Děkujeme dětem i Dobrovolnickému centru ADRA, že na naše uživatele nezapomínají.
Informace č. 3
Přidáno 15. 03. 2020
Technika pomáhá
 • Karanténa je zvlášť náročná pro naše uživatele, kteří jsou odloučeni především od svých nejbližších. Proto jsme opatřili několik tabletů, jejichž prostřednictvím spojujeme online naše uživatele s jejich blízkými. A tak mohla například jedna z našich uživatelek poprvé spatřit svého pravnoučka a pozdravit se s rodinou.
Informace č. 2
Přidáno 10. 03. 2020
Poděkování
 • Domov pro seniory Hvízdal děkujeme Magistrátu města České Budějovice, Jihočeskému kraji, Dobrovolnickému centru ADRA, panu MUDr. Martinu Kubovi a všem dárcům za zajištění roušek a jiného potřebného materiálu pro zajištění bezpečnosti našich uživatelů i zaměstnanců. Rovněž děkujeme všem, kteří nám nabízejí i jinou formu pomoci.
Informace č. 1
Přidáno 03. 03. 2020
Zákaz návštěv od 4. března 2020
 • Na základě doporučení zřizovatele bude z důvodu prevence nákazy koronavirem uzavřen Domov pro seniory zařízení pro veřejnost.
 • Vedení zařízení může v mimořádných případech povolit návštěvy.