Důležité informace

Ukončení karantény na 1. a 5. patře

 • Dne 20. 1. 2021 bude ukončena karanténa na stanicích 1F a 5B.
 • Na 1. patře i nadále zůstávají vyčleněna lůžka pro případné umístění uživatelů s potvrzenou nákazou COVID-19.

 

Karanténa na 1. a 5. patře od 11. 1. 2021

 • Od 11. 1. 2021 je karanténa pouze na stanicích 1F a 5B.
 • Na ostatních stanicích je karanténa zrušena.

 

Karanténa na 5. patře

 • Od 8. 1. 2021 je karanténa i na 5. patře.

 

Karanténa na 1., 2. a 3. patře do 10. 1. 2021

 • Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí bude karanténa na stanicích 1F, 2D a 3E trvat do 10. 1. 2021.

 

Návštěvy od 27. 12. 2020

 • Pravidla pro návštěvy i vycházení klientů mimo zařízení zůstávají beze změny.

Pravidla pro návštěvy viz Usnesení vlády č. 1264

Pravidla pro vycházení klientů mimo zařízení viz Usnesení vlády č. 1370

 

Karanténa na 2. patře do 31. 12. 2020

 • Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí bude karanténa na stanici 2D trvat do 31. 12. 2020.

 

Nové opatření – vycházky klientů

 • Vláda zrušila usnesení č. 1325, které umožňovalo vycházky klientů pobytových služeb, a nahradila ho novým usnesením č. 1370, které je účinné od 22. 12. 2020.
 • Nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin. Po jakémkoli opuštění zařízení má být klient umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin podroben POC testu.

Více informací naleznete v příloze.
Usnesení vlády České republiky

 

Rozšíření návštěv – 25. 12. 2020

 • Dne 25. 12. 2020 budou výjimečně umožněny návštěvy od 13:00 do 16:30 hodin.
 • Ostatní dny budou platit – úterý, středa, čtvrtek, sobota.

 

Karanténa na 2. patře

 • Z důvodu výskytu nemoci covid-19 jsou s platností od 18. 12. 2020 na stanice 2D zakázány návštěvy a odchod uživatelů mimo zařízení.

 

Zrušení zákazu vycházení mimo objekt či areál zařízení

Na základě usnesení vlády č. 1325 se ruší zákaz vycházení z domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.
Usnesení platí od 16. 12. 2020.
Podmínky vycházky mimo areál či objekt:

 • vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19
 • vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin
 • od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů
 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Více informací naleznete v příloze.
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

 

Návštěvy v omezeném režimu od 12. prosince 2020

 • Od 12. prosince mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvní dny: úterý, středa, čtvrtek a sobota, v době od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli může pouze jedna osoba/den a to na půl hodiny.
 • Návštěva bude používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření v zařízení dezinfekce rukou apod.
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

 

Prodloužení zákazu návštěv

 • Vláda ČR prodloužila svým usnesením č. 1295 ze dne 10. 12. 2020 zákaz návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Prodloužila tak usnesení č. 1264 ze dne 30. 11. 2020.

Více informací naleznete v příloze.
Usnesení vlády České republiky

 

Omezení návštěv v zařízení od 5. prosince 2020

 • Vláda ČR dne 30. 11. 2020 schválila s účinností od 5. 12. 2020 rozšíření výjimek pro návštěvy klientů služeb pobytového typu.
 • Z důvodu potvrzených případů nákazy COVID-19 u klientů, nebudou návštěvy i nadále umožněny. Tato skutečnost byla konzultována s Krajskou hygienickou stanicí, která následně vydala karanténní opatření.
 • V mimořádných případech uděluje výjimku ředitelka.

Usnesení vlády České republiky

 

Ukončení povinného testování klientů

 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 20. 11. 2020 mimořádné opatření, které upravuje povinné testování antigenními testy u klientů. Tato povinnost končí dne 3. 12. 2020.
 • V případě, že se objeví příznaky COVID-19 u klientů, budeme zajišťovat další testování pomocí PCR testů ve spolupráci s praktickými lékaři či Krajskou hygienickou stanicí.

Více informací naleznete v příloze MZ.
MZ mimořádné opatření

 

Povinnost pravidelného testování u zaměstnanců a klientů

 • Na základě mimořádných opatření ze dne 2. a 3. listopadu 2020 Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u všech klientů a zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb s frekvencí 5 dnů.Vyšetření se neprovádí u zaměstnanců, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace, která byla nařízení z důvodu COVID-19, neuplynulo více než 90 dnů, a u zaměstnanců, kterým byl v posledních pěti dnech před pravidelným vyšetření proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření
MZ mimořádné opatření

 

Karanténa v Domově pro seniory Hvízdal

 • Na základě potvrzených pozitivních případů nákazy COVID-19 bude domov podléhat karanténním opatřením. Nadále se budeme řídit pokyny pracovníků Krajské hygienické stanice a pokračovat v nastavených pravidlech. U klientů, kde byla zjištěna pozitivita, jsme informovali rodiny, případně opatrovníky a blízké osoby.

 

Testování zaměstnanců na COVID-19

 • Postupně probíhá testování u zaměstnanců na nákazu COVID-19.

 

Prodloužení zákazu návštěv

 • Usnesením vlády ČR č. 1085 ze dne 23. října vláda prodlužuje zákaz návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb.

Usnesení Vlády ČR č. 1085

 

Testování na COVID-19

 • Po domluvě se zřizovatelem a Krajskou hygienickou stanicí České Budějovice bude dne 25. 10. 2020 provedeno testování na COVID-19 u všech uživatelů Domova pro seniory Hvízdal.

 

Povinnost roušek od 21. října 2020

 • Mimořádným opatřením ze dne 19. října 2020 Ministerstvo zdravotnictví zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest mimo bydliště nebo místo ubytování.Více informací naleznete v příloze MZ.

MZ Mimořádné opatření

 

Zákaz vycházení

 • Usnesením vlády ČR ze dne 12. října vláda nařizuje zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení.

Usnesení vlády ČR č. 1029

 

Usnesení vlády ČR č. 998

 • S účinností ode dne 9. října do 25. října vláda zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě návštěvy uživatelů.

Na základě tohoto usnesení žádáme rodiny a blízké osoby našich klientů, aby s nimi omezili společná setkávání i mimo budovu.

Usnesení vlády ČR č. 998

 

Návštěvy od 5. října 2020

 • Návštěvy mohou probíhat pouze ve venkovních prostorech. Budova je i nadále pro návštěvy uzavřena. Personál již nebude zajišťovat přemístění uživatelů do venkovních prostorů. Balíčky je stále možné předávat na recepci.

 

Návštěvy od 22. září 2020

 • Návštěvy mohou probíhat pouze ve venkovních prostorech. Budova je pro návštěvy stále uzavřena. Po předchozí vzájemné domluvě s personálem lze zajistit přemístění uživatelů (pokud to aktuální stav dovolí) do vstupních prostorů. Balíčky je možné předávat na recepci.

 

Zrušena karanténa od 22. září 2020

 • Všechna karanténní opatření se ukončují dne 22. 9. 2020

 

Karanténa – zákaz návštěv od 11. září 2020

 • Zařízení DpS Hvízdal je uzavřeno z důvodu karantény. Balíčky dočasně nepřebíráme.

 

Návštěvy od 7. září 2020

 • Od pondělí 7. září jsou návštěvy v zařízení možné pouze v době od 09. 00 do 11. 00 a od 13. 00 do 17. 00 hodin.

 

Návštěvy od 1. července 2020

 • Od 1. července již není omezena doba návštěv. I nadále platí dodržování všech preventivních a hygienických opatření.

 

Zrušen zákaz návštěv

 • Od 25. května bude možnost návštěv uživatelů pobytových služeb za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

 

Donáška balíčků

 • Od 18. května 2020 bude obnovena donáška balíčků pro uživatele do zařízení. S hygienických důvodů dojde k předání až následující den.

 

Solidarita v období nouzového stavu

 • V období nouzového stavu a s ním spojené uzavření našeho zařízení se na nás obracela s pomocí řada organizací, firem i jednotlivců. Věnovala nám celou řadu ochranných pomůcek a za to vše bychom jim všem chtěli poděkovat. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že se našlo tolik dobrých lidí, kterým záleželo na pomoci a podpoře našich seniorů. Vlna solidarity byla opravdu překvapivá.

 

Poděkování

 • Domov pro seniory Hvízdal děkuje pedagogům Střední školy obchodní v Českých Budějovicích, žákům a jejich rodičům za poskytnutí látkových roušek pro uživatele a personál Domova pro seniory Hvízdal.

 

Obrázky od dětí

 • Prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice jsme mohli našich uživatelům předat cca 50 obrázků, které jim pro potěšení namalovali děti. V této nelehké době, kdy musí žít odděleni z důvodu ochrany svého zdraví od venkovního světa je každá aktivita vítána. Však také radost z obrázků byla veliká, dokonce jeden z uživatelů nedal jinak a prostřednictvím paní ředitelky poslal jednomu z dětí bonbóny. Děkujeme dětem i Dobrovolnickému centru ADRA, že na naše uživatele nezapomínají.

 

Technika pomáhá

 • Karanténa je zvlášť náročná pro naše uživatele, kteří jsou odloučeni především od svých nejbližších. Proto jsme opatřili několik tabletů, jejichž prostřednictvím spojujeme online naše uživatele s jejich blízkými. A tak mohla například jedna z našich uživatelek poprvé spatřit svého pravnoučka a pozdravit se s rodinou.

 

Poděkování

 • Domov pro seniory Hvízdal děkujeme Magistrátu města České Budějovice, Jihočeskému kraji, Dobrovolnickému centru ADRA, panu MUDr. Martinu Kubovi a všem dárcům za zajištění roušek a jiného potřebného materiálu pro zajištění bezpečnosti našich uživatelů i zaměstnanců. Rovněž děkujeme všem, kteří nám nabízejí i jinou formu pomoci.

 

Zákaz návštěv od 4. března 2020

 • Na základě doporučení zřizovatele bude z důvodu prevence nákazy koronavirem uzavřen Domov pro seniory zařízení pro veřejnost.
 • Vedení zařízení může v mimořádných případech povolit návštěvy.