V tomto týdnu nás opět navštívil pan Ing. Zach, který zpříjemnil odpoledne našim klientům hrou na harmoniku s doprovodem pěveckého vystoupení.

Jsme moc rádi, že se toto setkání opakuje a těší se oblibě našich klientů. Děkujeme a těšíme na další setkání.