Dne 14. března 2022 se společně setkali klienti našeho zařízení na hudebním kroužku.

Tato aktivita je velmi oblíbená. Jsme rádi, že po rozvolnění některých opatření, se mohou opět naplno zúčastnit i ostatních společných aktivit bez omezení.