Dne 2. června 2022 proběhlo v našem zařízení již každoroční opékání buřtů.

Tentokrát jsme zajistili pro naše klienty i krásné hudební vystoupení. Hlavním hostem byl pan Stanislav Hložek, který zazpíval několik písní včetně známých hitů jako jsou Holky z naší školky či Můj čas.

Dalšími účinkujícími byla hudební skupina Maxaband, která také doplňovala svými písněmi krásné čtvrteční hudební vystoupení. Klienti dostali společně se zaměstnanci opékané buřty a pivečko.

Všichni jsme si společně zazpívali a moc si užili krásné odpoledne. Budeme moc rádi vzpomínat na pana Hložka, který byl moc příjemným, lidským a empatickým hostem pro nás všechny. Děkujeme.