Cizí strávníci

Cizí strávníciNaše zařízení Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p. o., poskytuje podle Zřizovací listiny tzv. hostinskou činnost („dále jen cizí strávníci“).

V rámci této činnosti je zabezpečováno stravovacím úsekem poskytování stravy občanům zejména důchodového věku z terénu, popřípadě dalším organizacím podle požadavků.

V případě zájmu je potřeba uzavřít smlouvu mezi odběratelem a naší organizaci. Jednotlivci či zařízení se obrátí na pokladní v našem zařízení, která zajistí sepsání smlouvy a následnou objednávku stravy.

Stravování je poskytováno na základě předchozí objednávky, kterou je potřeba nahlásit vždy 1 pracovní den předem a nejpozději do 8:15 hodin. V případě odhlášení stravy je postup totožný s objednávkou.

Zajišťujeme pouze obědy a výběr je z jednoho druhu jídla.

Cizí strávníci si mají možnost zvolit i různé druhy diet. Na jednotlivé druhy diet jsou zpracovány cenové kalkulace vycházející z platných zákonů a předpisů vydaných MPSV pro sociální služby.

Stravu je možné odebrat jak osobně tak do jídlonosičů. Případné omezení odběru stravy bude probíhat v souladu s vládními nařízeními.

Úhrada za stravování

Stravování
Druh jídla Dieta Cena Výdej jídel
oběd Č. 3 91,20 Kč 10:45 – 11:15 hodin
Č. 9 91,20 Kč
Č. 2,4 91,20 Kč

Dieta č. 3 – bez omezení
Dieta č. 9 – diabetická
Dieta č. 2, 4 – šetřící, s omezením tuků