Dobrovolnická činnost

Dobrovolníci

Dobrovolnickou činnost vymezuje zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Domov pro seniory Hvízdal zahájil spolupráci s dobrovolníky v únoru 2008. Dobrovolníci se stali během několika let nedílnou součástí péče o uživatele. Smyslem jejich práce není nahrazovat činnost jakéhokoliv zaměstnance, ale pomoci uživatelům přenést se přes momentální životní situaci.

Jednáním s dobrovolníky je pověřena koordinátorka dobrovolníků, která je zaškoluje a metodicky vede jejich činnost. Je průvodcem dobrovolníka po celou dobu výkonu dobrovolnické činnosti. Každý dobrovolník je před zahájením své činnosti zaškolen, je s ním uzavřena písemná smlouva o Poskytnutí dobrovolnické činnosti.

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.

Svými návštěvami našim uživatelům zpříjemňují pobyt, pomáhají obnovit kontakt se společenským prostředím, upevňují sociální dovednosti a v neposlední řadě jim pomáhají lépe se adaptovat v novém prostředí. Domov pro seniory Hvízdal spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA České Budějovice.

Při některých kulturních akcích nám rovněž pomáhají Studenti ze Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích. Přesto, že se jedná o velmi mladé studenty, vždy rádi a ochotně pomohou a zapojí se do veškerých činností, což není v dnešní době zcela samozřejmé.

 

Kdo je dobrovolník?

 • Každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

 

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolník musí

 • být osoba starší 15 let (od 15 do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce)
 • mít čistý trestní rejstřík
 • přinést potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech spojených s dobrovolnickou činností (veškeré informace týkající se osobních údajů, údajů o zdravotním stavu uživatelů).
 • mít jmenovku
 • zapisovat svůj příchod a odchod v knize dobrovolníků na recepci

 

Dobrovolníky mohou být

 • učni různých učebních oborů
 • studenti středních a vysokých škol
 • zaměstnaní i nezaměstnaní
 • lidé důchodového věku

 

Co může dobrovolník dělat?

 • Činnost dobrovolníka se odvíjí především od potřeb, zájmů a zdravotního stavu klienta. Velmi důležité jsou vzájemné sympatie a porozumění. Důležitý je též vzájemný časový soulad setkávání.
 • Dobrovolníci dochází do našeho zařízení za uživateli, s kterými tráví svůj volný čas a zároveň smysluplně vyplňují ten jejich.
 • Činnost dobrovolníků v našem domově je zaměřena především u uživatelů, kteří nemají rodinu či blízké osoby. Rovněž zejména u uživatelů upoutaných na lůžko, tzn. na ty, kteří se nemohou účastnit pravidelných aktivit a společenských akcí v zařízení.
 • Dobrovolníci se rovněž účastní některých jednorázových akcí, např. mikulášské nadílky.

 

Vlastní činností dobrovolníka je

 • rozhovor s uživatelem či uživateli
 • čtení klientům
 • doprovázení uživatele na vycházce

 

Jak probíhá činnost dobrovolníka?

 • dobrovolnická služba je smluvně sjednána
 • dobrovolník je před příchodem do domova seznámen s pravidly dobrovolnické služby
 • ostatní je již plně na schopnostech a možnostech dobrovolníka

Dobrovolník i klient mají možnost požádat kontaktní osobu domova o ukončení vzájemné spolupráce (s tímto jsou seznámeni při vzájemném představování se); dobrovolník může navštěvovat jiného klienta; původní klient může být navštěvován jiným dobrovolníkem.

 

Co může dobrovolník zažít?

 • Vděčnost ze strany klienta – úsměv, stisk ruky klienta, prosté a vděčné „Děkuji, přijďte zas, už se na vás těším…“
 • Sebepoznání (jak vnímám sebe, klienta; zda mě činnost naplňuje nebo naopak táhne dolů; kdy chodím za klientem rád (když zažívám pocit štěstí nebo naopak pocit smutku); co mohu udělat pro to, aby můj vztah ke klientovi byl „zdravý“ (zda se nechávám pohltit stavem klienta nebo naopak jsem odtažitý…))

Koordinátorka dobrovolníků pro DpS Hvízdal

Mgr. Ivana Pilná
731 157 467
pilnaiva@seznam.cz

Kontaktní osoba v DpS Hvízdal České Budějovice

Mgr. Jaroslav Plášil
602 527 650
j.plasil@dpshvizdal.cz