Duchovní péče

Duchovní péče

  • každou sobotu je v přízemí budovy (jídelna zaměstnanců) od 16:00 hodin bohoslužba v římskokatolickém obřadu
  • klient má možnost přijmout návštěvu duchovního na svém pokoji
  • po předchozí domluvě s klientem je možné zavolat duchovního, když klient umírá
  • klientovi lze po domluvě s knězem zprostředkovat přijetí svátostí (svátost smíření (zpověď), svátost oltářní (svaté přijímání), svátost nemocných (pomazání nemocných), příp. svátost křtu)

 

Duchovní

V případě zájmu klienta je možné zprostředkovat setkání s duchovním jiného vyznání.