Přijetí k pobytu

Přijetí nového uživatele
 
Při příchodu uživatel předloží:

  • platný občanský průkaz
  • platnou kartu zdravotní pojišťovny
  • popřípadě rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka nebo zákonného zástupce

Sociální pracovníci seznámí nového uživatele s vnitřními dokumenty (například Domácím řádem apod.) a s dalšími podmínkami pobytu.

Na základě předložených a splněných náležitostí bude s uživatelem sepsaná „Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Hvízdal“.