Psycho-sociální péče

Psychoterapeut

Již několik let k nám pravidelně dochází pan Mgr. František Voják (psychoterapeut).

Den Čas
pondělí 8:30 – 10:30 hodin
úterý 8:30 – 10:30 hodin
středa 8:30 – 10:30 hodin
čtvrtek 8:30 – 10:30 hodin
pátek 8:30 – 10:30 hodin

 

Individuální psychoterapie

 • probíhá formou návštěvy uživatele přímo na pokoji
 • většinou na žádost samotného uživatele; ošetřujícího personálu, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách (zájmová činnost) i ostatních zaměstnanců

 

Skupinová terapie

 • skupina je otevřená pro všechny
 • probíhá zpravidla 2 x týdně (v úterý se ženami a ve čtvrtek s muži)
 • přítomní účastníci se zde mohou svěřovat se svými problémy a potížemi, které se následně snažíme řešit
 • atmosféra je vždy ovlivněna vzpomínáním a vyprávěním životních zkušeností a historek; v této části má svůj nezastupitelný přínos také humor

 

Sociální pracovníci

Každá stanice má přiděleného jednoho sociálního pracovníka.

 

Základní činnost:

 • vedou evidenci neuspokojených žadatelů o poskytování sociální služby (§ 91 odst. 3 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • zajišťují přijetí nového uživatele; před jeho přijetím u něho provádí sociální šetření
 • podílí se na tvorbě individuálního plánu klienta a zároveň odpovídají za jeho formální správnost
 • navštěvují uživatele a zjišťují jejich potřeby a přání
 • komunikují s rodinami, blízkými a zastupujícími osobami klientů
 • v péči o uživatele spolupracují s různými institucemi a úřady (Magistrát města České Budějovice, Okresní soud, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Česká pošta a další)
 • zprostředkovávají předávání důchodů
 • dohlížejí na platby klientů za pobyt a stravu
 • mají na starosti depozitní pokladnu
 • vypomáhají při společenských a kulturních akcích v zařízení
 • řeší administrativu spojenou s ukončením pobytu uživatele

 

Pracovník v sociálních službách (zájmová činnost)

Každá stanice má pro uživatele k dispozici zpravidla dva volnočasové pracovníky.

 

Základní činnost:

 • základním posláním je nabízet a zajišťovat společné i individuální aktivity a pomáhat tak uspokojovat vyšší lidské potřeby jako zprostředkování sociálních kontaktů, kulturní a společenský život, sportovní aktivity, rozvoj sebe sama a potřebu pomáhat a být užitečný
 • zajišťují denní provoz ergoterapeutické dílny (kromě sobot a nedělí), připravují a vedou kroužky; oblíbené jsou i společenské hry, při nichž je často potřeba trochu pomoci  nebo například najít spoluhráče
 • připravují programy založené na vzpomínkové a smyslové terapii
 • pomáhají novým uživatelům s adaptací
 • asistují při podávání stravy
 • doprovází uživatele k lékařům, na nákupy (pokud doprovod nemůže zajistit rodina)
 • chodí s uživateli na vycházky a třeba i do restaurace nebo kavárny
 • pomáhají se zajištěním služeb (kadeřnice, pedikúra).
 • ve spolupráci se zdravotnickým a ošetřujícím personálem předchází a řeší konflikty

Nejdůležitější je, že volnočasoví pracovníci mají čas naslouchat a být oporou a pomocníkem v obtížných situacích života našich uživatelů.