Stravování pro klienty

Stravování

V Domově pro seniory poskytujeme celodenní stravování 5x denně – snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři a pro klienty s diabetem druhou večeři. O víkendech je podávána studená večeře. V průběhu letních měsíců (červenec, srpen) je na přání klientů podávána studená večeře ve dnech úterý, čtvrtek, sobota a neděle.

Strava je připravována ve vlastní moderně vybavené kuchyni. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), dietu č. 2 (šetřící), dietu č. 4 (s omezením tuků) a dietu č. 9 (diabetickou). Podle stavu klienta lze sestavit individuální dietu. V případě potřeby poskytujeme také stravu mechanicky upravenou. Stravovací provoz má sestavenou vlastní dokumentaci založenou na zásadách HACCP (pravidla správné výrobní a hygienické praxe).

Pro společné stravování jsou určeny malé jídelny na jednotlivých stanicích nebo se klienti stravují na pokojích. Stravu na jednotlivé stanice přiváží pečovatelky ve stravovacích vozících, kde je následně předána klientům.

Jídelní lístek je sestavován s přihlédnutím k ročním obdobím. Skladba stravy je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Do jídelníčku zařazujeme i pokrmy, které se vážou k různým svátkům (Vánoce, Velikonoce, Masopust).

V našem zařízení připravujeme obědy také pro zaměstnance a cizí strávníky.

 

Nutriční péče

Nutriční péče je zajišťována nutričními terapeutkami. Po přijetí klienta do našeho zařízení zpracuje zdravotnický personál ve spolupráci s nutričními terapeutkami nutriční anamnézu. Tato zahrnuje (výpočet BMI), alergie na potraviny, omezení ve stravování (např. dieta), problémy s kousáním, polykáním, oblíbená jídla, neoblíbená jídla, jídla vyvolávající trávicí potíže, užívání doplňků výživy, typický denní příjem stravy, pitný režim (druh nápoje, vypité množství denně) či chuť k jídlu.

Podle daných zjištění jsou navrženy postupy nutriční péče. Při tvorbě postupu nutriční péče je přihlíženo k osobním i dietním potřebám klientů.

V rámci prevence rizika malnutrice provádíme 2x ročně „Nutriční screening“, na jehož základě zjišťujeme změny v množství konzumované stravy, ztrátu hmotnosti, aktuální projevy nemoci, stres, pohyblivost klienta a neurovegetativní potíže.

Nutriční terapeutky také zajišťují objednávku doplňkové výživy (sipping). Doplňková výživa je doporučována klientům se sníženým příjmem stravy, jako prevence dekubitů a svalové atrofie.