Teologická fakulta Jihočeské univerzity

Domov pro seniory Hvízdal je od 24. 5. 2019 klinickým pracovištěm Teologické fakulty.

Studijní obory

 • Sociální a charitativní práce (Mgr. Jaroslav Plášil)
 • Etika v sociální práci (Mgr. Jaroslav Plášil)
 • Pedagogika volného času (Mgr. Jaroslav Plášil)
 • Teologie (Mgr. Jaroslav Plášil)

 

Náplň praxe

 • seznámení se zařízením (prohlídka)
 • prostudování základních dokumentů
 • rozhovory s jednotlivými pracovníky
 • rozhovory s klienty (soukromé i skupinové)
 • aktivní účast na zájmových činnostech a terapiích

 

Průběh praxe

 • osobní setkání s kontaktní osobou v zařízení (vyjasnění podmínek praxe)
 • podpis smlouvy o provedení praxe
 • vlastní praxe
 • zhodnocení praxe, popř. předání písemného hodnocení studentovi kontaktní osobou

 

Kontaktní osoba

Mgr. Jaroslav Plášil
388 905 125
602 527 650
j.plasil@dpshvizdal.cz