Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Domov pro seniory Hvízdal je od 17. 11. 1998 klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty.

Studijní obory

 • Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Mgr. Jaroslav Plášil)
 • Sociální práce ve veřejné správě (Mgr. Jaroslav Plášil)
 • Management sociální práce v organizacích (Mgr. Jaroslav Plášil)
 • Zdravotně-sociální péče (Mgr. Jaroslav Plášil)
 • Speciální pedagogika – vychovatelství (Mgr. Jaroslav Plášil)
 • Všeobecná sestra (Bc. Renáta Tupá)
 • Fyzioterapie (Bc. Renáta Tupá)
 • Nutriční terapeut (paní Ivana Fenclová)

 

Náplň praxe

 • seznámení se zařízením (prohlídka)
 • prostudování základních dokumentů
 • rozhovory s jednotlivými pracovníky
 • rozhovory s klienty (soukromé i skupinové)
 • aktivní účast na zájmových činnostech a terapiích

 

Průběh praxe

 • osobní setkání s kontaktní osobou v zařízení (vyjasnění podmínek praxe)
 • vlastní praxe
 • zhodnocení praxe, popř. předání písemného hodnocení studentovi kontaktní osobou

 

Kontaktní osoby

Mgr. Jaroslav Plášil
388 905 125
602 527 650
j.plasil@dpshvizdal.cz

Bc. Renáta Tupá
388 905 102
603 816 729
r.tupa@dpshvizdal.cz

Ivana Fenclová
388 905 114
602 556 933
i.fenclova@dpshvizdal.cz