Zdravotní a ošetřovatelská péče

Lékařská péče

V našem zařízení je lékařská péče zajištěna dvěma praktickými lékaři a psychiatrem, kteří k nám pravidelně docházejí.

Po dobu odlehčovacího pobytu zůstávají osoby v péči svého praktického lékaře. V případě potřeby je uživatel akutně ošetřen lékařem DpS Hvízdal, případně službou RZP.

MUDr. Tomáš Dierzé (praktický lékař pro dospělé)

Den Čas
pondělí 13:00 – 14:30 hodin
středa 13:00 – 14:30 hodin
čtvrtek 13:00 – 14:30 hodin

MUDr. Mirko Jakovljevič (praktický lékař pro dospělé)

Den Čas
úterý 11:00 – 13:00 hodin
pátek 11:00 – 13:00 hodin

MUDr. Michal Prokeš (psychiatr)

Den Čas
Pátek – 1x za 14 dní (sudý týden) Od 8:00 hodin

 

Ošetřovatelská péče

Uživatelům je poskytována na jednotlivých stanicích podle jejich zdravotního stavu komplexní ošetřovatelská péče pod vedením úsekových sester. Práce zdravotnických pracovníků je týmová.

Ošetřovatelská péče je zabezpečena v nepřetržitém provozu. Péče je poskytována výhradně na základě indikace ošetřujícího lékaře a je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Osobní údaje  a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům a dodržují se platné obecně závazné normy a zákony. Veškerý personál dbá na dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Osobám na odlehčovacím pobytu je ošetřovatelská péče následně hrazena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění ošetřovatelské péče. Je účtována na základě podkladů zdravotního úseku.

 

Rehabilitační péče

Cílem rehabilitační péče je udržet chodící, imobilizované a imobilní osoby v odpovídající fyzické kondici. Provádění rehabilitace má též velký význam na psychiku a tím i na fyzickou výkonnost člověka. Tuto péči zajišťují čtyři fyzioterapeutky. Rehabilitační péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře prostřednictvím rehabilitačních pracovníků – fyzioterapeutů.

Pro udržení a zlepšení fyzické kondice mají uživatelé k dispozici masážní křeslo, magnetoterapii včetně přenosných přístrojů, DD proudy, ultrazvuk a biolampu. Na jednotlivých stanicích nabízíme uživatelům pravidelná denní cvičení.

Dále je zde možnost využít jízdu na rotopedu, cviky na žebřinách, relaxační cvičení, procvičování jemné motoriky a rytmickou stabilizaci pomocí míčů.

Rehabilitační péče je osobám na odlehčovacím pobytu poskytována podle individuálních potřeb žadatele a pečující osoby. Následně je hrazena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění rehabilitace.