Opět jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Jednomu z našich klientů bylo splněno přání individuální canisterapie na pokoji. Pejsek Žofka, byl úžasný a klientovi udělal obrovskou radost. Druhým splněným přáním byla krabice plná dobrot, která potěšila dalšího klienta. Moc si vážíme všech dárků pro naše klienty a zároveň děkujeme všem těm dobrým lidem s velkým srdcem.