I v letošním roce jsme se opět zapojili do projektu Ježíškova vnoučata.

Prostřednictvím tohoto projektu se podařilo splnit některá přání našich klientů.