V pondělí 17. dubna 2023 k nám zavítal pěvecký sbor Gabriel se svými hosty. Sbor je pojmenován na památku kněze Gabriela Schneidera, zakladatele Kongregace Školských sester de Notre Dame v Čechách. Pod  taktovkou sestry Invencie Malouškové nám zazpíval několik lidových písní v úpravě pro čtyři hlasy, zabrousil do repertoáru skupiny Spirituál Kvintet, aby uzavřel vystoupení ochutnávkou duchovní hudby. Sbor nevystupuje příliš často, ale protože ohlas na jeho vystoupení byl veskrze kladný, možná se znovu potkáme koncem roku