Hlasování do přenosné volební schránky jsme dnes zajistili ve spolupráci s členy volební komise pro naše uživatele přímo v zařízení. Velká část našich uživatelů je imobilní, a tak by bylo pro ně velmi obtížné až téměř nemožné se dostavit do volební místnosti.

Uživatelé byli rádi, že se mohli alespoň tímto způsobem aktivně zapojit do společenského dění a přispět svými hlasy k rozhodnutí vítězů voleb. Byla dodržena veškerá hygienická opatření a vše proběhlo v pořádku.