Dne 25.dubna 2023 nás po delší době navštívil pan ing. Miroslav Zach se svou harmonikou. Podle velmi hojné účasti se všichni už na společné zpívání velmi těšili. Přes jeho jasný hlas bylo slyšet, že mnozí se ke zpěvu přidávali.