Ve dnech 13. a 14. dubna 2022 proběhla v našem zařízení stáž firmou Untraco, která byla zaměřena na poskytování kvalitní péče o uživatele s inkontinencí.

Cílem byla edukace zaměstnanců v oblasti péče, nových poznatků a přístupů.

Závěrem stáže bylo zjištěno, že DpS Hvízdal splňuje všechny podmínky pro zajišťování vysoké úrovně kvality ošetřovatelské péče, profesionálního a individuálního přístupu o uživatele.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří zajišťují tuto péči. Předané osvědčení je výsledkem a oceněním jejich kvalitní práce.

Osvědčení DpS ABENA