Dne 6. září 2022 jsme se rozloučili s létem společným opékáním buřtů pod pergolou. Stejně jako před prázdninami jsme měli možnost zapít jídlo točeným pivkem a zazpívat a zatančit si za doprovodu kapely Pepy Maxy. Počasí nám přálo, a tak jsme společně strávili krásné chvíle s klienty, kteří byli moc spokojeni.