Dne 9. září 2021 jsme společně s našimi klienty strávili hezké odpoledne ve venkovních prostorách našeho zařízení.

Hudební a taneční vystoupení zajistili Maxa band, Dudlajda a spolek perfektních holek z Bavorovic. Všem se nejen samotné vystoupení, ale i připravené občerstvení „buřtíky a nealkoholické pivo“, moc líbilo.