Dne 26. dubna 2021 byl zveřejněn v Deníku Blesk krásný článek, který zmiňuje dobrovolnickou činnost v našem zařízení.

Jedná se o návštěvu našeho uživatele pana Rudolfa Jungwirtha dobrovolnicí paní Mgr. Gabrielou Tomášovou, kteří společně navázali velmi krásný vztah. Děkujeme Dobrovolnickému centru ADRA Č. B. a zároveň Deníku Blesk za propagaci dobrovolnické činnosti.

Dobrovolníci svými návštěvami klientů přispívají ke zvyšování kvality poskytované péče.