Kdo může podat žádost

Kdo může podat žádost?

  • žadatel
  • opatrovník nebo zákonný zástupce
  • rodinný příslušník
  • třetí osoba

 

Způsob podání žádosti:

  • osobně u sociálního pracovníka (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
  • poštou