Přehled úhrad

Úhrady za pobyt a stravu od 1. února 2023

Domov pro seniory (§ 49), Domov se zvláštním režimem (§ 50)

Druh služby Jednolůžkový pokoj
§ 49
Dvoulůžkový pokoj
§ 49, § 50
Bydlení 280,00 Kč 280,00 Kč
Celodenní strava 235,00 Kč 235,00 Kč
Celkem denně 515,00 Kč 515,00 Kč
Celkem měsíčně 15 656,00 Kč 15 656,00 Kč

Pro výpočet průměrné měsíční úhrady se počítá koeficient 30,4 dne každý kalendářní měsíc v roce.

Příspěvek na péči

STUPEŇ I. II. III. IV.
Výše 880,00 Kč 4 400,00 Kč 12 800,00 Kč 19 200,00 Kč
1 den 28,94 Kč 144,73 Kč 421,00 Kč 631,57 Kč

Pro výpočet příspěvku na péči se počítá koeficient 30,4 dne každý kalendářní měsíc v roce.

Úhrady za pobyt a stravu od 1. února 2023

Odlehčovací služby (§ 44)

Druh služby Jednolůžkový pokoj
§ 44
Dvoulůžkový pokoj
§ 44
Bydlení 280,00 Kč 280,00 Kč
Celodenní strava 235,00 Kč 235,00 Kč
Celkem denně 515,00 Kč 515,00 Kč
U odlehčovacích služeb je výše měsíční úhrady vypočtena
podle skutečného počtu kalendářních dní v měsíci.

Úhrada za péči

Čas Cena
1 hodina (podle skutečně spotřebovaného času) 155,00 Kč

Úhrada za péči ve výši 155,00 Kč se počítá pokud je péče poskytována méně než 80 hodin/měsíc.
Úhrada za péči ve výši 135,00 Kč se počítá pokud je péče poskytována více než 80 hodin/měsíc.

Strava

Úhrada za stravu a vrácená část v hodnotě surovin (vratka) od 1. února 2023

Druh stravy Suroviny Režie Celkem Vratka za stravu
Snídaně 14,00 Kč 9,50 Kč 23,50 Kč 14,00 Kč
Vedl. jídlo 14,00 Kč 9,50 Kč 23,50 Kč 14,00 Kč
Oběd 56,00 Kč 38,00 Kč 94,00 Kč 56,00 Kč
Vedl. jídlo 14,00 Kč 9,50 Kč 23,50 Kč 14,00 Kč
Večeře 42,00 Kč 28,50 Kč 70,50 Kč 42,00 Kč
Celkem 140,00 Kč 95,00 Kč 235,00 Kč 140,00 Kč