Přehled úhrad

Úhrady za pobyt a stravu od 1. ledna 2020

Domov pro seniory (§ 49), Domov se zvláštním režimem (§ 50)

Druh služby Jednolůžkový pokoj
§ 49
Dvoulůžkový pokoj
§ 49, § 50
Bydlení 210,00 Kč 205,00 Kč
Celodenní strava 170,00 Kč 170,00 Kč
Celkem denně 380,00 Kč 375,00 Kč
Celkem měsíčně 11 400,00 Kč 11 250,00 Kč

Příspěvek na péči

STUPEŇ I. II. III. III.
NAVÝŠENÝ
IV. IV.
NAVÝŠENÝ
Výše 880,00 Kč 4 400,00 Kč 8 800,00 Kč 12 800,00 Kč 13 200,00 Kč 19 200,00 Kč
1 den 29,33 Kč 146,67 Kč 293,33 Kč 426,66 Kč 440,00 Kč 640,00 Kč

Úhrady za pobyt a stravu od 1. ledna 2020

Odlehčovací služby (§ 44)

Druh služby Jednolůžkový pokoj
§ 44
Dvoulůžkový pokoj
§ 44
Bydlení 210,00 Kč 205,00 Kč
Celodenní strava 170,00 Kč 170,00 Kč
Celkem denně 380,00 Kč 375,00 Kč
U odlehčovacích služeb je výše měsíční úhrady vypočtena
podle skutečného počtu kalendářních dní v měsíci.

Úhrada za péči

Čas Cena
1 hodina (podle skutečně spotřebovaného času) 130,00 Kč

Strava

Úhrada za stravu a vrácená část v hodnotě surovin (vratka) od 1. ledna 2020

Druh stravy Suroviny
Režie
Celkem
Vratka za stravu
Snídaně 9,80 Kč 7,20 Kč 17,00 Kč 9,80 Kč
Vedl. jídlo 9,80 Kč 7,20 Kč 17,00 Kč 9,80 Kč
Oběd 39,20 Kč 28,80 Kč 68,00 Kč 39,20 Kč
Vedl. jídlo 9,80 Kč 7,20 Kč 17,00 Kč 9,80 Kč
Večeře 29,40 Kč 21,60 Kč 51,00 Kč 29,40 Kč
Celkem 98,00 Kč
72,00 Kč 170,00 Kč 98,00 Kč