Přehled úhrad

Úhrady za pobyt a stravu od 1. dubna 2022

Domov pro seniory (§ 49), Domov se zvláštním režimem (§ 50)

Druh služby Jednolůžkový pokoj
§ 49
Dvoulůžkový pokoj
§ 49, § 50
Bydlení 250,00 Kč 250,00 Kč
Celodenní strava 205,00 Kč 205,00 Kč
Celkem denně 455,00 Kč 455,00 Kč
Celkem měsíčně 13 832,00 Kč 13 832,00 Kč

Pro výpočet průměrné měsíční úhrady se počítá koeficient 30,4 dne každý kalendářní měsíc v roce.

Příspěvek na péči

STUPEŇ I. II. III. IV.
Výše 880,00 Kč 4 400,00 Kč 12 800,00 Kč 19 200,00 Kč
1 den 28,94 Kč 144,73 Kč 421,00 Kč 631,57 Kč

Pro výpočet příspěvku na péči se počítá koeficient 30,4 dne každý kalendářní měsíc v roce.

Úhrady za pobyt a stravu od 1. dubna 2022

Odlehčovací služby (§ 44)

Druh služby Jednolůžkový pokoj
§ 44
Dvoulůžkový pokoj
§ 44
Bydlení 250,00 Kč 250,00 Kč
Celodenní strava 205,00 Kč 205,00 Kč
Celkem denně 455,00 Kč 455,00 Kč
U odlehčovacích služeb je výše měsíční úhrady vypočtena
podle skutečného počtu kalendářních dní v měsíci.

Úhrada za péči

Čas Cena
1 hodina (podle skutečně spotřebovaného času) 135,00 Kč

Strava

Úhrada za stravu a vrácená část v hodnotě surovin (vratka) od 1. dubna 2022

Druh stravy Suroviny Režie Celkem Vratka za stravu
Snídaně 11,50 Kč 9,00 Kč 20,50 Kč 11,50 Kč
Vedl. jídlo 11,50 Kč 9,00 Kč 20,50 Kč 11,50 Kč
Oběd 46,00 Kč 36,00 Kč 82,00 Kč 46,00 Kč
Vedl. jídlo 11,50 Kč 9,00 Kč 20,50 Kč 11,50 Kč
Večeře 34,50 Kč 27,00 Kč 61,50 Kč 34,50 Kč
Celkem 115,00 Kč 90,00 Kč 205,00 Kč 115,00 Kč