Přijetí a evidence žádosti

Přijetí a evidence žádostí k trvalému pobytu

 • Pro přijetí žadatele je nutné podat písemnou žádost na tiskopisu Domova pro seniory Hvízdal. Tuto žádost můžete naleznout na internetových stránkách DpS Hvízdal nebo ji převzít osobně v Domově pro seniory Hvízdal. K žádosti je třeba přiložit tyto vyplněné formuláře:
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele.
  • Potvrzení o výši příspěvku na péči.
 • Poté založíme dokumenty zájemce do evidence žadatelů o sociální službu. O pořadí přijetí jednotlivých žadatelů rozhodne přijímací komise na základě aktuální situace a naléhavosti stavu žadatele.
 • Ve zvláště složité aktuální sociální situaci žadatele, může ředitel zařízení udělit výjimku v pořadí přijetí do zařízení.
 • Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí do  DpS Hvízdal na základě sociálního šetření provedeného sociální pracovnicí, rozhodne o jeho přijetí přijímací komise poskytovatele. Ta se skládá z lékaře zařízení, ředitele zařízení, vrchní sestry, vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice, která provedla sociální šetření.
 • Pokud vyzvaný žadatel zařazený v pořadníku žadatelů z důvodu nedostatečné kapacity k poskytnutí sociální služby v případě uvolnění místa v DpS Hvízdal přijetí do zařízení odmítne bez uvedení vážných důvodů (např. hospitalizace, lázně), je vyzván k dalšímu termínu přijetí. Pokud není ani tento druhý termín akceptován je písemně vyrozuměn o vyřazení z pořadníku čekatelů.

 

Přijetí a evidence žádostí k pobytu na odlehčovací službě

 • Pro přijetí žadatele je nutné podat písemnou žádost na tiskopisu Domova pro seniory Hvízdal. Součástí žádosti musí být Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele a rozpis léků potvrzený lékařem.
 • Poté založíme dokumenty zájemce do evidence žadatelů o sociální službu.
 • Ve zvláště složité aktuální sociální situaci žadatele, může ředitel zařízení udělit výjimku v pořadníku žádostí uchazečů.
 • Pokud se uvolní místo k přechodnému pobytu a žadatel splňuje podmínky pro přijetí do DpS Hvízdal, provede sociální pracovník sociální šetření, na jehož základě je přijat do zařízení.