V letních měsících se uskutečnila úprava zeleně a chodníků před zařízením.

Účelem těchto úprav bylo zajistit lepší a přístupnější terén pro klienty a zároveň zpříjemnit pobyt v okolí domova.

Vysázením různých porostů a umístěním jmenných cedulí rostlin bude zajištěn záměr určité formy tréninku paměti pro klienty.