Veřejný závazek

Poslání

 • Našim posláním je zajistit důstojný a spokojený život v našem zařízení osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu již nemohou pobývat ve svém domácím prostředí a to prostřednictvím profesionální pobytové služby.
 • Totéž poskytujeme osobám na odlehčovacím pobytu, o které je pečováno v domácím prostředí a jejichž pečující fyzické osoby potřebují nezbytný odpočinek.

 

Cíle

 • Poskytovat fyzickým osobám, jimž nepříznivá situace z důvodu věku či zdravotního stavu neumožňuje pobývat ve svém prostředí i po vyčerpání všech možností pomoci prostřednictvím sociálních služeb, příspěvku na péči a blízkých osob profesionální pobytové služby.
 • Spokojený uživatel v oblasti ubytování, stravování a poskytování sociálně aktivizačních činností.
 • Uživatel spokojený se sociální službou nastavenou dle jeho individuálních cílů, potřeb a přání.
 • Uživatel, který je spokojený s výzdobou svého pokoje a snahou zaměstnanců i jeho blízkých vytvořit dojem domácího prostředí.
 • Uživatel spokojený s využitím svého volného času.
 • Uživatel spokojený s péčí, která mu pomůže zlepšit či alespoň zachovat jeho zdravotní stav případně soběstačnost a důstojné prožití a dožití svého života.
 • Uživatel spokojený s chováním a jednáním zaměstnanců.
 • Uživatel spokojený se svou kvalitou života v našem zařízení.

 


Zásady

 • Individuální přístup ke každému uživateli podle jeho cílů, přání a potřeb.
 • Respektování soukromí a důstojnosti uživatele.
 • Podpora soběstačnosti uživatele.
 • Respektování vlastního názoru a volby uživatele.
 • Snaha o začlenění uživatele do kolektivu.
 • Vzájemná kvalitní komunikace mezi personálem, která vede ke zkvalitnění péče o uživatele.