Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V budově DpS Hvízdal bude možné volit do přenosné volební schránky 8. října 2021, a to od 14.00 hodin.