Důležité informace

Informace č. 62
Přidáno 07. 01. 2022
Stále platná
Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 10. ledna 2022
  • Od 10. ledna 2022 může na návštěvu uživatelů pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
  • osoba, která absolvovala nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
  • osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu a doloží o tom doklad, nebo
  • osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad.
  • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.)
  • Návštěvní dny: pondělí, středa, sobota, a to od 14:00 do 17:00 hodin.
  • K jednomu uživateli mohou pouze dvě osoby/den.
  • Výjimku návštěv uděluje ředitelka.

MZ mimořádné opatření

Informace č. 53
Přidáno 31. 08. 2021
Stále platná
Povinnost pravidelného testování u klientů a zaměstnanců (Aktualizováno 17. ledna 2022)
  • Na základě mimořádného opatření ze dne 30. srpna 2021 Ministerstva zdravotnictví musí všichni poskytovatelé sociálních služeb v DOZP, DpS, DZR a v odlehčovacích službách v pobytové formě provést s frekvencí jedenkrát za 7 dní preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) u klientů a zaměstnanců. Výjimky pro testování jsou uvedeny v přílohách.

MZ mimořádné opatření – Testování klientů
MZ mimořádné opatření – Testování zaměstnanců

Diecézní centrum pro seniory nám pro naše klienty předalo přáníčka
Dne 21. prosince 2021 přinesla paní Mgr. Iva Hojková, ředitelka Diecézního centra pro seniory, vánoční přáníčka pro naše klienty. Přáníčka vyráběly děti z různých škol a družin. ...
celý článek
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková předává perníčky klientům
Dne 23. prosince 2021 nám přivezla paní poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková krásně nazdobené perníčky pro klienty. Moc děkujeme za toto velmi milé gesto a sladkost, která udělá radost ...
celý článek
Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. daruje knihy
Dne 21. prosince 2021 nás navštívili studenti OA3 s třídní učitelkou paní Mgr. Dagmar Novákovou, kteří darovali knihy pro naše klienty. Knihy jsme předali některým klientům osobně ...
celý článek
Ekonomická fakulta opět dělá radost našim klientům
Dne 16. prosince 2021 k nám již třetím rokem přivezla paní RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. dárky od studentů z Ekonomické fakulty pro naše klienty. Dárečky byly osobně předány paní ...
celý článek

Podporují nás